Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján!

Óvodánk Zalaszántó település önkormányzati fenntartású intézménye, 50 gyermek befogadására alkalmas, nemrég ünnepelte alapításának 55. évfordulóját. Egy csoportos óvodaként működünk, 3 felsőfokú végzettségű óvodapedagógusunk, és egy szakképzett dajkánk várja a kicsiket. Két nagy csoportszoba és egy tágas udvar áll rendelkezésünkre, hogy a gyermekek minden igényét kielégítsük.
Derűs, szeretetteljes légkörben biztosítjuk a gyermek fő tevékenységi formáját: a játékot, mely az óvodás korú gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Fontosnak tartjuk, hogy a játék során a gyermekek gazdagítsák
személyiségüket, és ez erősítse bennük az összetartozás élményét.
Óvodánk pedagógiai programja a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, kiegészítve a számunka fontosnak tartott hagyományőrzéssel. A népi kultúra felbecsülhetetlen értékeit, hagyományait szeretnénk közvetíteni, mert úgy gondoljuk, hogy a hagyományok által őrizhetjük meg azon tudást és tapasztalatokat, melyeket elődeink felhalmoztak.
Nevelésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek és az óvodapedagógus közötti aktív együttműködésre. Az aktív nevelés tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a gyermek véleményét, elképzelését, ötletét, javaslatait. A gyermeket ugyanis saját környezete, saját tapasztalatai, élményei alapvetően befolyásolják, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a nevelés folyamatában, hanem éppen
ellenkezőleg ezekre az élményekre, tapasztalatokra szükséges ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységet. Mindehhez az óvodapedagógusi modell szerepe kulcsfontosságú. A gyermek utánzási
hajlamából következően a példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. Sok múlik tehát azon, milyen értékeket részesít előnyben az óvodapedagógus, a gyermek környezete és azon belül elsősorban a
családja. Ha értékkülönbség merül fel a család és az intézményünk között, azt igyekszünk minden esetben kizárólag a gyermek érdekeit szem előtt tartva megoldani.
Felfogásunk szerint a tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a társadalom számára szükséges egyéni képességek eléréséhez a teljes gyermeki személyiség fejlesztése és az életre való felkészítése a tevékenységeken keresztül. A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe kell, hogy legyen az elsődleges szocializáció során. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hoz létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemi formái egységet, szerves, kölcsönös kapcsolatot alkotnak.
Az óvodánkban a gyermek egyéni igényeit megértéssel fogadjuk és együttérzés-készséget mutatunk, ez értékeink szerint ugyanúgy hozzátartozik az érzelmi neveléshez, mint a kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása. Célunk az olyan óvodai légkör kialakítása, amelyik sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, és hiszünk abban, hogy ez hozzájárulhat a
gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez, a játék-munka-tanulás egység sikerességének elérése érdekében.
Feladatunk a képességek fejlesztésében, hogy biztosítsuk a gyermekek számára a képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. A folyamatos megfigyelésünk útján tiszta képet alkossunk a gyermek meglévő képességeiről. Ennek ismeretében törekedjünk a képességek fejlesztésére, a kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekre egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást. Célunk, hogy minden gyermek képességeit önmagához - a saját lehetőségeihez – viszonyítva igyekezzünk fejleszteni.
Fontosnak tartjuk az egészséges élettér kialakítását, mert ez lehetővé teszi gyermekeink egészséges testi fejlesztését. A gyermekek fejlődését a védőnő és az intézmény orvosa is figyelemmel kíséri, s ha kell, segítséget nyújt a családoknak. Óvodánk tágas nagy fákkal övezett udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. Úgy igyekeztünk kialakítani, hogy évszakonként sokféle tevékenységet biztosítson a gyermekeknek. Udvarunkon füves, fás, virágos, aszfaltos, terület egyaránt található asztalokkal, padokkal. Fenntartónk és pályázataink segítségével folyamatosan fejlesztjük játékeszközeinket. Törekszünk arra, hogy a gyermekek minden nap minél több időt tölthessenek a szabad levegőn szabad mozgással, és a mindennapi testnevelés udvari levezetésével is.
Alapvetőnek tartjuk a családokkal történő együttműködést, sőt a családok közötti kommunikációt is, ezért több olyan programot szervezünk, támogatunk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak (jeles
napokhoz kötőtő ünnepségek, települési rendezvények, kirándulások, udvar szülői közösségi felújításai). A szülői értekezleteink segítik a szülők tájékoztatását, illetve a napi kapcsolatápoláson kívül időpont-egyeztetés után biztosítjuk a szülőknek az egyéni beszélgetést, segítségnyújtást gyermekük problémáit, nevelését illetően. Szülői közösségünk, a Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság több sikeres pályázattal is segítette, segíti intézményünk infrastruktúráját, udvarának
minőségét. Jó, napi kapcsolatot ápolunk fenntartónkkal, Zalaszántó község vezetőségével is.
Intézményünkbe a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa, logopédusa heti rendszerességgel jár, velük napi szinten együttműködünk, egymás munkáját gyermekeink fejlesztése érdekében
segítjük. Katolikus hittan és a Bozsik Program délelőtti tevékenységeinkbe beépítve elérhető.
Óvodánk melegítő konyhával rendelkezik. Napi háromszori étkezést biztosítunk, amely kellő összetételben és elosztásban tartalmazza a napi tápanyagszükséglet 65-70%-át. Törekszünk arra, hogy az étel minőségileg kifogástalan, változatos legyen. Biztosítjuk az ételallergiás gyermekek étkeztetését is.

Érdeklődését köszönjük, szeretettel várjuk személyesen is intézményünkben!