Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
 

Csoportunk

Intézményünkbe jelenleg 26 kisgyermek jár Zalaszántó, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Hévíz, Karmacs és Bazsi településekről. Óvodánk vegyes korcsoportú. Rugalmas napirendünk szerint a gyermekek a nap elején együtt játszhatnak, ismerkedhetnek egymással, kicserélhetik otthoni élményeiket.
Óvodánk épületének kialakítása lehetővé teszi, hogy a kicsikkel és a nagyokkal a délelőtti órákban külön helyiségben, de egymás munkájára rátekintő módon foglalkozhasson szakképzett óvodapedagógus.
 
Udvarunk tágas, füvesített, árnyas és napsütötte egyben. Terebélyes lombkoronájú fák biztosítanak árnyékot a nagy melegben. A növények kiváló alkalmat adnak az évszakok változásainak nyomon követeséhez, megfigyeléséhez. Rendelkezünk veteményes- és virágoskerttel, ezek a lehetőségek is gazdagítják a gyermekeink tevékenységét. A mozgásfejlesztő fajátékok az udvarra csábítják az apróságokat. Az udvar különösen ideális a Tevékenységközpontú Pedagógia Programunk feladatainak megvalósítására.
Intézményünk létesítményeit, játszóhelyeit, felszereléseit tudatosan megterveztük, hogy a
gyermekek biztonságát, egészségük megőrzését szolgálja.

Kapcsolat

Zalaszántói Kópékuckó Óvoda
8353 Zalaszántó, Zrínyi u. 14.

Óvodavezető: Fekete Zoltánné

Telefon:
+36 30/628-8871

E-mail:
kopekuckoovoda@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfőtől Péntekig: 
6.30-17.00

OM azonosító:
202426

Szülői Közösség:
Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság

Adószám: 15558798-1-20

Intézményi védőnő: Tatár Melinda

Intézményi orvos: Dr. Ódry Péter

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye:
Keszthely, Lovassy u. 8. 
tel: 83/777-810
https://zalaszakszolgalat.hu/tagintezmeny_keszthely.php

Gyermekvédelmi Szolgálat:
Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat Zalaszántó, Fő u. 3. 
tel: 83/370-124


 Személyi feltételek

A gyermekek fejlesztését 3 óvodapedagógus folytatja. A pedagógiai munkát 2 szakképzett dajka segíti, ők végzik a konyha teendőket is.

Testületünk tagjai igen fontosnak tartják az alapképzésen túli, rendszeres szakmai továbbképzést, nyitottak vagyunk az új pedagógiai irányzatok befogadására.

A gyermekek személyiségfejlesztése a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szellemében folyik a helyi adottságokat kihasználva. A Tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermekközpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapfeladatának.

Nevelési elveink:

A gyermeki szükségletek kielégítése, érzelmi biztonságot nyújtó, harmóniát elősegítő szeretetteljes légkör megteremtése az óvoda minden dolgozója által.
A testi, a szociális és az értelmi képességek fejlesztése, az egyéni képességeknek és életkori sajátosságoknak megfelelően, a gyermeki közösségben változatos tevékenységek által.
Megfelelő idő, hely, és tárgyi feltételek biztosítása a játékhoz, mely az óvodás korú gyermek harmonikus fejlődését leginkább biztosítja.

Alapvető célunk az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével  (ide értve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is). Adaptált programunkból adódó célunk a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, és értelmi érettség kialakítása.

Szüretelünk